Pražáci se maj (majó)

20. února 2017 v 9:48 | Petr Šafránek |  Povídání
Nemohu se nepodělit o nový poznatek funkčnosti magistrátu hl. m. Prahy. Je z oblasti jeho zdravotnictví. Dceři zemřela po dlouhé nemoci paní doktorka. Hned dveře vedle je v budově další praktická doktorka, se kterou se domluvila, že k ní bude chodit. Další postup je přímo z oblasti scifi. Sestřička paní doktorky pošle vyplněný a podepsaný formulář žádosti na magistrát. Tam se žádost uleží a do půl roku magistrát odpoví že ano. Mají toho totiž hodně. Sestřička jde vyzvednout do vedlejší místnosti kartu a odešle ji na magistrát. Tam ji do doby neurčité pošlou do ordinace vybrané paní doktorky. A JE TO!

Došel jsem k názoru, že neustálé snižování administrativy je nebezpečná školdivá choroba. Váš Petr

Ještě staý vtip předsametový. Když se narodilo socialistické zdravotnictví, přišly tři sudičky. Jedna mu dala, že bude zadarmo. Druhá, že nejlepší. A třetí, že bude pro všechny. Pak se objevila naštvaná čtvrtá, kterou nepozvali. Řekla: Co už jste rozhodly, nemoho změnit. Ale dávám mu do vínku, vždy budou platit jen DVĚ VAŠE SUDBY NARÁZ. Pohádka končí, dokud neumřelo, žije takhle šťastně dodones.
 

O víře a nevíře

18. února 2017 v 9:59 | Petr Šafránek |  Povídání
Je to vzpomínka na rok 1990. Od roku 1983 jsem učil na strojní průmyslovce. Starší ročníky vědí, že obzvláště vzdělávací pracovníci se jednou ročně hodnotili (kádrově) a posílalo se to na řídící orgán školství na kraji. U nás do Ostravy. Hodnocení jsme neznali. Když přišla tzv. revoluční vlna, kraj nám poslal kádrové materiály, byly vybrané. U důchodců nikoliv. Tak jsem padl na hodnocení kolegyně Alenky, hluboce věřící dámy. Soudruh ředitel to vzal takto: Se soudružkou xxx trvale pracuji a již věří méně. Zúčastňuje se prvomájových průvodů a tisk odebírá. A bylo to.
Na otázku na víru, byla dobrá odpověď. S náboženskou otázkou jsem vyrovnán. Nikdo se neptal jak. takže do časů pozdrav: Bůh s vámi soudruzil
Námětové foto je závěrem.

O básních - k jaru

15. února 2017 v 9:30 | Petr Šafránek |  Poezie
Dvoje květinky jsou výrazně spojené s jarem. Sněženky uzamykají zimu a fialky rozvoní jaro.
Pokud budete chtít slyšet můj hlas, měl jsem besedu v Českém rozhlasu Olomouc
u redaktorky Aleny Vykydalové. To tedy byla tréma. Slovo nejde vrátit. Posoudíte.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3741413


 


Vodnářům

13. února 2017 v 15:20 | Petr Šafránek |  Poezie
To jsem si jen tak pro sebe kdysi napsal k šedesátce.
Sny vodnářů

U zimních potoků něco hledám, něco,
co jsem neztratil, ani nenašel.
Nádherné reliéfy olší v bílém,
zasněžené houští vrb, trnek a šípků,
doprovází živou vodu.
Krajkoví ledu si hraje na zrcátka,
pod ním proudí vodní hádci,
vypráví ledu o kamenech u dna,
které jsou stejně krásné a chladné.
Jak teď žijí víly zakleté do pstruhů?
Kolikrát ještě budu muset jít
kolem ubíhajících potoků a bystřin,
abych viděl koupající se Najádu?
Někdy v zasněžený kouzelný večer,
až budou svítit hvězdy vodnáře?
Zableskne se pod hladinou bílé tělo?
Budu vědět, že jsem našel rybí ráj.
V příštím životě budu pstruhem.
Tu vílu pod hladinou najdu
a budeme společně snít o létání.


Odkaz na poezii na netu

7. února 2017 v 14:45 | Petr Šafránek |  Poezie
Dvě milé dámy, vystudované historičky umění, daly do revue opět pár mých básní o umění, tentokrát sochařském.


Přeji všem pěkné dny s jarem v srdci i duši. navádím vás, nejen máj je lásky čas. Jak koluje velice krásná modlitba svatého Františka s Assisi, dodávám jednu mou:

Modlitba

Otče stvořiteli,
učiň mne prospěšným.
Sejmi z mých očí slepotu,
abych viděl potřebné.
Sejmi z mých rukou pouta zábran,
abych mohl rozdávat.
Otevři mé srdce,
aby jiní do něj mohli vstoupit.
Povznes mou duši nad malichernosti,
abych poznal, co je správné.
S pokorou přijímám tvou vůli
a děkuji, že mě vedeš.

Zimní nálady a poezie Zimy I.

5. února 2017 v 12:49 | Petr Šafránek |  Poezie
Troška normální bílé zimy, pro ochlazení bolavých duší a srdcí. Poezie Vánoc, jejich duchovní poselství, vzpomínka na dětské Vánoce,na záření dětských očí, to vše tvoří sněžný náhrdelník královny Morany.

Cukrování

Na okně cukrují hrdličky,
doma se cukrují rohlíčky.
Tajemství se nese do noci
o krásných bílých Vánocích.

Zimní okno

Prales na skle?
Květy v zimě?
Stádo slonů kráčí líně.
Opičky tropí neplechu.
A ty dírkou po dechu
Mikuláše vyhlížíš,
s čertem bude těžký kříž.
Anděl mu však metlu schová
a pak dojde na má slova
- že celé to slavné trio
dárečky tě obšťastnilo.

Cesta

Otazník cesty v krajině,
kam kráčeli poutníci?
Sníh skrývá stopy.
Krajkoví zasněženého lesa
lemuje úpatí hor,
obzor nad nimi je bílý,
vrcholy hor vznešené a zářící.
Čistému vše čisté?

Ke hvězdám

Večer přichází a dni se klaní,
hvězdy vychází a slyším hraní.
Tóny stříbrné jsou hudbou hvězd,
doprovod poutníka do jeho cest.

Olomoucká zima

Za malou minci sněhu přikývne
Černoušek od Marie Sněžné.
Tři báně na Michalu zajiskří
a staré věže jsou hned něžné.

Dómské věže pohlédnou na město,
dřív šedé, celé se proměnilo.
Obléklo bílé roucho sváteční,
lidem je v duši vánočně milo

Vánoce

Stříbrnou nocí zvoní rolničky saní,
pro Káje a Gerdu jede bílá paní,
začíná krásný svatý čas vánoční,
kostelní zvony zvou na půlnoční,
třpytivé rampouchy jsou jako cukrátka,
malým i dospělým teď vládne pohádka,
nastává zázrak plnění tajných přání,
veze je pohádkář z ledových plání,
pod všemi stromečky sešli se přátelé
a jsou tu Vánoce, šťastné a veselé.

Beskydy

Beskydy, Beskydy, ovečky bílé,
co jste se rozběhly na dlouhé míle!
Bača leží pod peřinou, ovčácký pes u dveří,
zima otevřela náruč, rozhazuje pápěří.
I když bača podřimuje, není až tak starý,
až se zas zazelenáte, dožije se jari.

Vánoční

Koník na vánočním stromku
pomalu houpe se
povolíš-li mu podpěnku
rozběhne se po lese
Andílek se na to kouká
a koníka volá zpět
tvoje není žádná louka
my tu máme dětský svět
Když večer zazvoní zvonek
tak koníček zařehtá
andíleček - lampiónek
všem své požehnání dá

Takový je život

22. listopadu 2016 v 20:28 | Petr Šafránek |  Foto s poezií
Milí přátelé,
do galerie přidávám v jpg prezentaci SINE AMORE NIHIL. Trojverší podávají můj náhled na Lásku. S láskou souvisí andělé.

Andělé
Aladínova lampa
plovoucí po moři času
světlo naděje v zoufání
nosí ji modří andělé
vysoko u krku
pohladíš-li lampu
máš kousek zdraví
nepohladíš-li lampu
zkus pohladit anděla
někomu se to podaří
zatím Aeskulapovy užovky
slézají z lékařských holí
stávají se z nich
průsvitné hadičky kapaček
odměřují kapkami
vteřiny bolesti a zdraví
když je nejhůř nejvyšší
milosrdně zatáhne oponu tmy
a v ní tiše šelestí a září
bílá křídla modrých andělů
Přeji vám lásku, štěstí a zdraví a hodně radostí. Váš Petr

Výběr pro prezentaci

9. září 2016 v 22:46 | Petr Šafránek |  Poezie
Bronzová
Socha krásné dívky
odlité z bronzu
díváš se na ni
toužíš aby ožila
to jsi nalezl duši sochy
sochař je bůh
jehož krásky jsou věčné
Kat
Sochař vypadá jako kat
dlátem a kladivem
zasáhne kámen do srdce
správně lehkými údery
pak to srdce rozbuší
a kámen vydá svou krásu
Kámen a bolest
Ta žena kráčí jako laň
vědoma si svojí krásy
rozechvělí muži cítí bolest v srdci
křivky bohyně se do něj zarývají
jejich duše - hejno racků
křídly kreslí obraz ženy
rukama vytrhnou ze skály kámen
sochař z něj vytvoří ženu
a básník ji oživí

Podzimní inspirace

13. listopadu 2015 v 23:38 | Petr Šafránek |  Poezie
Podzimní nálady:

Září

Zahrady voní padavčaty
korálky jeřabin se třpytí
pavoučkové vypouští
svá stříbrná vlákna
vítr si s nimi pohrává
šištice chmelu zezlátly
už jen osiřelá strniště
připomínají chléb vedlejší
rána jsou ostře studená
večery ještě vlahé a jasné
miliardy hvězd krášlí noci
to indiánské léto přišlo
jako posel podzimu
pojednou mám k Bohu blíž
jak mu poděkovat
za tu krásu a klid krajiny?
snad láskou a pokorou

Deštivé ráno

Ráno zaspalo v dešti
začal studený podzimní den
květy jsou zavřené a zvadlé
ptáci se choulí nezpívají
přesto mám slunce v duši
připadám si jako blázen
ostatní chodí zvlhle zamračení
je sice deštivý nevlídný den
mne však hřeje tvá láska
je to hřejivé tajemství
že bych rozdával rady?¨
každý může mít své slunce
stačí jen odemknout srdce

Procitnutí

V šest odpoledne
vysvitlo zpod mraků slunce
oslnilo mě a ohřálo
chtělo mi v tento zamračený den
ukázat že dál mi svítí
a den může být krásný i na sklonku
vyvolalo pocit nedávného léta
jistotu že léto opět přijde
že ho mám stále v srdci
schoval jsem si ho tam kousek
i pro dlouhé zimní dny
děkuji ti žhavý kouzelníku
dávající život zemi
ten pocit tepla v srdci
na tvou poctu rozdám

Je mlžné ráno

Když mlžné ráno nejsi tu
pár smutných slov mi zbývá
a tvrdá chleba skýva
z divadelního dramatu
my dva herci špatně jsme hráli
faleš pozlátka černých slov
nechtě kopali jsme lásky rov
pro vzpomínky jež v srdci pálí

Podzimní vítr

Podzimní vítr hvízdá
kývá korály jeřabin,
stromy pláčou listím
za ztraceným létem.
Havrani trhají oblaka
spouští studené deště...
Ze sadů voní jablka,
vane vůně suché trávy
slunce v mlhách zastřené
zesláble pomrkává.
Léto, kam jsi odešlo?


Snění

Krajina mlžná
večerem smráká
tichý let ptáka
v sítinách zaniká

O podzimním dni

Jeseň pokropila město jemně deštěm.
V parcích ztichli ptáci. Nefouká vítr
zbarvené listy padají zvolna. Sem tam
ťukne o zem zelený ježour z kaštanu.
Všude je prázdno, každý spěchá do sucha.
Osiřely předzahrádky, štamgasti
si hoví v zakouřeném teple.
Chodníky se lesknou zrcadlí pár chodců a domy.
Studený vlhký vzduch lahodně chutná.
Rád se toulám v takový den městem, je jenom mé.
Skoro už slyším krákání havranů,
poslů podzimu. Zbožňuji podzimní náladu.

Rituál

Tajemný šelest rákosí,
to Pan na syrinx tiše hraje
a víly neviděné tančí.
Děje se dávný rituál
a Dionýsos vína král
léto pochovává.
Ráno jen pošlapaná tráva
a prázdný vinohrad
jsou svědci jeho práva.

Myšlenky

5. srpna 2015 v 15:21 | čarodějka Cecilka |  Citáty
Nejdůležitější pro pohodu a klid v duši i v srdci je umět odpouštět. Citace: Odpouštím všem,kdo mi ublížili, ať chtěně nebo nechtěně, ať myšlenkou, slovem či skutkem. Prosím o odpuštění všechny, jimž jsem ublížil já, ať chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem či skutkem. Děkuji. A ještě rada k dennímu konání: Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času a prostoru. Vytvářím si život, na který se fád dívám. Přeji Vám krásné letní dny na téma: Večerní koncert průsvitné víly tančí na spících květech Váš Petr

Kam dál